Om BrainSpirit

Stor-Liten-Lena-brainspiritLena Onborg

-Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes
(HumaNova 2002-2004)

-Certifierad Handledare i Sorgbearbetning
(Svenska Institutet för Sorgbearbetning 2007)

-Arbetar naturligtvis under tystnadsplikt
-Är ansluten till Psykosyntesförbundet samt följer deras etiska regler

-Jobbat i egen regi sen 2005
-Mottagning i Charlottenlund samt Malmö
-Varit lärare i del av utbildning för blivande terapeuter

-Erbjuder;
Enskilda samtal
Kurs i Sorgbearbetning
Andra kurser samt föreläsningar skräddarsys efter behov och mål

Mitt syfte i mötet är

-att öka medvetenheten om hur vi fungerar som människor
-att ge enkla men kraftfulla verktyg

allt för att rusta det inre välbefinnandet, vilket är en viktig förutsättning för att våra liv ska fungera, både privat och i arbetslivet.