Lena Onborg

 • Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes (HumaNova 2002-2004)

 • Certifierad Handledare i Sorgbearbetning (Svenska Institutet för Sorgbearbetning 2007)

 • Arbetar naturligtvis under tystnadsplikt

 • Är ansluten till Psykosyntesförbundet samt följer deras etiska regler

 • Jobbat i egen regi sen 2005

 • Mottagning i Charlottenlund samt Malmö

 • Varit lärare i del av utbildning för blivande terapeuter

Stor-Liten-Lena-brainspirit

Lena erbjuder:

 • enskilda samtal

 • kurs i Sorgbearbetning

 • kurser samt föreläsningar skräddarsys efter behov och mål

Syftet med mötet är:

 • att öka medvetenheten om hur vi fungerar som människor

 • att ge enkla men kraftfulla verktyg

Allt för att rusta det inre välbefinnandet, vilket är en viktig förutsättning för att våra liv ska fungera, både privat och i arbetslivet.

© 2024
BrainSpirit
Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes och Certifierad Handledare i Sorgbearbetning
Telefon: 0708-38 58 91 | E-post: lena@brainspirit.se | Charlottenlunds allé 115-0 B, 271 93 Ystad