Behöver du någon att prata med?

Samtalsterapi i Psykosyntes

  • en terapiform som underlättar samspelet mellan kroppen, själen, känslorna och intellektet. En helhetssyn på människan!

Psykosyntesen erbjuder praktiska, enkla men kraftfulla verktyg som medvetandegör dina beteendemönster, vilka ofta grundar sig på omedvetna val. När du blir medveten om dina mönster blir du också fri att använda din vilja att istället göra egna medvetna val till ett liv i harmoni. Du regisserar ditt liv!